Shyman-related tutorials

Selection of short how-to clips related to SHYMAN

 • Nanodyfrakcja rentgenowska (książka) [PL]
  W książce pokazano kilka praktycznych metod opracowania danych dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) pozwalających na ocenę średniego rozmiaru nanokryształów, rozkładu ich wielkości oraz ich błędów pomiarowych. Opisano też techniki obliczeniowe pozwalające na wyznaczenie widm dyfrakcyjnych nanoproszków z dowolną strukturą politypową oraz błędami ułożenia.
 • Sample DataStore 9.2 - How add procedure and enter experimental data
  Video about extraction of search results and pasting into Excel
 • Sample DataStore 9.2 - How to login and create a new sample
  Video tutorial on login and creation of a new sample in Sample DataStore.
 • Sample DataStore 9.2 - Search
  Another, a bit more detailed, explanation how Sample DataStore searches work.
 • Sample DataStore 9.2 - Search (presentation)
  Short video about searching in the Sample DataStore 9.2
 • Sample DataStore 9.2 - version 1.0.36 released - Drag'n'Drop Files
  Sample DataStore v. 1.0.36 has been released. It provides many improvements and new features, e.g. Drag & Drop interface for tables. Now, you can simply drop files on sample history to append the file to the sample's record.
 • Sample DataStore 9.2 – result Extraction + XRD
  Video about extraction of search results and pasting into Excel
 • Sample DataStore System Tray - Video Tutorial
  Sample DataStore System Tray application allows for automatic deposition of experimental data into Sample DataStore system. Once installed, it constantly watches selected folders. In case a file has been copied to the folder, the application will deposit the file into Sample DataStore system, in appropriate sample folder.
 • XRD NanoProcessor -1- Introduction
  Video introduction to X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. This web application allows for Drag & Drop processing of nanopowder (nanocrystalline) diffraction data and obtain grain size distribution in few seconds.
 • XRD NanoProcessor -2- Theory
  Video introduction to X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. This web application allows for Drag & Drop processing of nanopowder (nanocrystalline) diffraction data and obtain grain size distribution in few seconds. Commentary on diffraction theory used for processing the XRD data.
 • XRD NanoProcessor -3- Assumptions
  Video introduction to X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. This web application allows for Drag & Drop processing of nanopowder (nanocrystalline) diffraction data and obtain grain size distribution in few seconds. Commentary on assumptions and limitations while processing the XRD data.
 • XRD NanoProcessor -4- Band and Coherence distance
  Video introduction to X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. This web application allows for Drag & Drop processing of nanopowder (nanocrystalline) diffraction data and obtain grain size distribution in few seconds. Commentary on band and coherence distance parameters of the XRD data.
 • XRD NanoProcessor -5- Sharing results
  Video introduction to X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. This web application allows for Drag & Drop processing of nanopowder (nanocrystalline) diffraction data and obtain grain size distribution in few seconds. Commentary on sharing results of processing of the XRD data.
 • XRD NanoProcessor -6- Examples
  Few example of data processing with X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. Good data and success story is shown in this clip.
 • XRD NanoProcessor -7- Bad Data Examples
  Example of processing bad data with X-Ray Diffraction (XRD) Nano Processor Demo. The routine should break calculation to avoid seriously incorrect conclusions.
 • XRD: FW1/5,4/5M method for evaluation of Grain Size Distribution - on-line calculator
  Method FW1/4/5M allows for quick Grain Size Distribution (GSD) calculation. You need to specify two peak widths: measured at 1/5 and 4/5 of maximum of the diffraction peak (FW1/5M and FW4/5M, respectively). The metod takes into account only size-broadening of the diffraction maxima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *