Links

 • Web Link POW: Omówienie wyników pomiarów hałasu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) i ocena zabezpieczeń w rejonie węzła Patriotów

  Omówiono pomiary hałasu w pobliżu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) zlecone przez Gminę Wawer na przykładzie punktu pomiarowego przy ul. Popiołów/Mszańskiej oraz sąsiedniego punktu przy ul. Bonisławskiej. Stwierdzono powszechne i drastycznie przekroczenie norm hałasu. Przedstawiono analizę sekundowych danych głośności POW. Analiza wykazała nieakceptowany poziom uciążliwości POW dla mieszkańców spowodowany hałasem.

  Przedstawiono zastosowane w POW metody ochrony przed hałasem. Wykazano, że przygotowany na potrzeby inwestycji model propagacji hałasu jest wadliwy. W wyniku użycia wadliwego modelu zanie- dbano instalacji wielu zabezpieczeń, w tym ekranów akustycznych i wałów ziemnych, zaś istniejące są często zbyt niskie.

  Zaproponowano szereg koniecznych poprawek, w tym: budowę brakujących ekranów (optymalnie tu- nelu jak na Trasie Toruńskiej), usunięcie nieciągłości ekranowania, podniesienie wysokości ekranów, przeprojektowanie krawędzi ekranów, pokrycie nawierzchni drogi nowoczesną warstwą dźwiękochłonną, wprowadzenie ograniczenia szybkości w rejonach zamieszkanych wraz z odcinkowym pomiarem szybkości

  Tytuł: “Omówienie wyników...”
  Autor: Roman Pielaszek
  Wersja: 0.1
  Stron: 26
  ISBN: N/A
 • Web Link XRD: Nanodyfrakcja rentgenowska (książka)

  W książce pokazano kilka praktycznych technik opracowania danych dyfrakcyjnych pozwalających na możliwie dokładną ocenę zarówno średniego rozmiar nanokryształów jak i rozkładu ich wielkości. Opisane będą też techniki obliczeniowe pozwalające na wyznaczenie widm dyfrakcyjnych nanoproszków z dowolną strukturą politypową oraz błędami ułożenia.

  Tytuł: “Nanodyfrakcja rentgenowska”
  Autor: Roman Pielaszek
  Wersja: 0.1
  Stron: 187
  ISBN: 83-89585-47-2
 • Web Link XRD: Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia
  Niniejsza rozprawa poswiecona jest dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na krysztaach nanometrowych. Zostay w niej omówione zarówno oryginalne wyniki doswiadczalne jak tez nowe podejscie teoretyczne wiazace mikrostrukture nanokrysztaów z natezeniem rozpraszanego promieniowania rentgenowskiego. Zaproponowane przez autora metody badawcze stosuja sie do analizy rozpraszania rentgenowskiego na polikrysztaach submikronowych o dowolnej strukturze krystalicznej. W tej pracy wykorzystano je do opisu i badania nanokrysztaów o strukturze najgestszego upakowania takich jak weglik krzemu, diament oraz azotek galu.
 • Web Link XRD: Manual for Method FW1/5,4/5M of determination of the Grain Size Distribution from a Peak Profile of the Powder Diffraction Pattern
  Manual on how to use new FW1/5,4/5M method of determination of the Grain Size Distribution from a X-Ray diffraction peak profile is presented.
 • Paper (preprint) R.Pielaszek – Analytical expression for Diffraction Line Profile for polydispersive powders
 • Paper (preprint) R.Pielaszek – FW15-45M method for determination of the Grain Size Distribution from powder diffraction line profile

Other Resources: