XRD: Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia [PL]

Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia - rozprawa doktorska

Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia – rozprawa doktorska

Rozprawa poswiecona jest dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego na krysztalach nanometrowych. Zostaly w niej omówione zarówno oryginalne wyniki doswiadczalne jak tez nowe podejscie teoretyczne wiazace mikrostrukture nanokrysztaów z natezeniem rozpraszanego promieniowania rentgenowskiego. Zaproponowane przez autora metody badawcze stosuja sie do analizy rozpraszania rentgenowskiego na polikrysztaach submikronowych o dowolnej strukturze krystalicznej. W tej pracy wykorzystano je do opisu i badania nanokrysztaów o strukturze najgestszego upakowania takich jak weglik krzemu, diament oraz azotek galu.

Download: PhD – Roman Pielaszek – Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia – 2002 – UW

Link: Dyfrakcyjne badania mikrostruktury nanokryształów poddawanych działaniu wysokiego ciśnienia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *