Pomiary Hałasu S2 (Południowa Obwodnica Warszawy, POW) – materiały video

Materiały video związane z pomiarami hałasu obwodnicy Warszawy S2.

Więcej: Omówienie wyników pomiarów hałasu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2) i ocena zabezpieczeń w rejonie węzła Patriotów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *