Pomiary Hałasu S2 (Południowa Obwodnica Warszawy, POW) – materiały video

Materiały video związane z pomiarami hałasu obwodnicy Warszawy S2.

    Pomiary zlecone przez Gminę Wawer z dnia 16.V.2022

    Ręczne pomiary z 11.I.2021 prosto z okna

    Budowa obwodnicy S2, 3.VII.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *