Nanodyfrakcja rentgenowska (książka) [PL]

Nanodyfrakcja rentgenowska, PDF 16MB

PDF 16MB

Tytuł: “Nanodyfrakcja rentgenowska”
Autor: Roman Pielaszek
Wersja: 0.1
Stron: 187
Copyright: Roman Pielaszek ISBN: 83-89585-47-2

W książce pokazano kilka praktycznych metod opracowania danych dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) pozwalających na ocenę średniego rozmiaru nanokryształów, rozkładu ich wielkości oraz ich błędów pomiarowych. Opisano też techniki obliczeniowe pozwalające na wyznaczenie widm dyfrakcyjnych nanoproszków z dowolną strukturą politypową oraz błędami ułożenia.


You may take a risk of an automated translation of the book:
Polish Polish English English Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) French French German German Hungarian Hungarian Italian Italian Latin Latin Portuguese Portuguese Spanish Spanish


Wyłączenie odpowiedzialności

“Nanodyfrakcja rentgenowska” to brudnopis książki, która najpewniej nie będzie dokończona, dlatego zostaje udostępniona “jak jest”, dla minimalnego choćby pożytku Czytelnika. Może zawierać (i na pewno zawiera) braki oraz błędy, od odpowiedzialności za które autor niniejszym uchyla się.

Licencja

Tej kopii można używać do celów stricte osobistych (nie zawodowych), tylko w wersji elektronicznej na urządzeniu będącym prywatną własnością Czytelnika. W pozostałych przypadkach zabrania się użytkowania, w tym: wyświetlania, zapisu, przechowywania, utrwalania, kopiowania, modyfikacji, drukowania, udostępniania, rozpowszechniania, prezentacji tak w całości jak i we fragmentach. Licencje pozbawione ograniczeń można szybko nabyć w cenie kilkudziesięciu złotych kontaktując się pod adresem licensing.ac.pr@pielaszek.com (kliknij tutaj).

Leave a Reply

Your email address will not be published.